Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, (η «Ιστοσελίδα»), δηλώνετε τη συμφωνία σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από την Crete online import export BV, και των θυγατρικών και σημάτων(brands) τους . Οι λέξεις “εμείς”, “δικό μας”, “εμάς” και “Ilovecrete.gr” “I love Crete”, “ilovecrete.eu”, “ilovecrete.net”, αναφέρονται στην εταιρία Crete online import export BV. μαζί με και των θυγατρικών της και των σημάτων(brands) τους, εκτός αν μια διαφορετική έννοια είναι εμφανής από το περιεχόμενο. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, να τροποποιήσει ή να μεταβάλλουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τέτοιες αλλαγές ή/και τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως, όταν δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης ανά διαστήματα. Εάν οποιαδήποτε τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή από εσάς, η μόνη λύση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές ή/και τροποποιήσεις θα συνεχίσετε την αποδοχή των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site μόνο για νόμιμους σκοπούς ψώνια ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν μπορείτε να βλάψετε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε ακατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε hacking στα συστήματα της Ιστοσελίδας, πλαστογράφηση ή ψευδών διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την επιβράδυνση ή τη διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που εγγραφείτε ή/και να αγοράσετε κάποιο προϊόν, συμφωνείτε στο: (α) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας όπως προτρέπεται από την αίτηση εγγραφής. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, ή πέσει στην αντίληψη μας, πως για οποιονδήποτε λόγο, ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική χρήση του δικτυακού μας τόπου. Για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, θα δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον κωδικό πρόσβασής σας ή του λογαριασμού σας και είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης σας και το λογαριασμό σας, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης από υπολογιστή σας. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Συμφωνείτε (α) να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφαλείας, και (β) να διασφαλίσετε την έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα προκύψει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα παράγραφο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τις υπηρεσίες μας, να τερματίσουμε λογαριασμούς, αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο, ή να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Τα αντικείμενα που αγοράζονται από εμάς γίνονται σύμφωνα με μια σύμβαση μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος απώλειας και ο τίτλος τέτοιων στοιχείων, περνάει σε σας κατά την παράδοση μας στον μεταφορέα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πνευματικά δικαιώματα υλικών, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, κείμενα, φωτογραφίες και γραφικά, τα παγκόσμια δικαιώματα τα οποία ανήκουν σε εμάς, συγγενικών οντοτήτων μας, της μητρικές των δικαιοπαρόχων μας και των δικαιοδόχων μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, να δημοσιεύσετε, αποστείλετε, ταχυδρομικώς (σε ένα πίνακα ανακοινώσεων ή με άλλο τρόπο), την μετάδοση, την διανομή, ή να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το ότι μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του εν λόγω περιεχομένου σε οποιονδήποτε υπολογιστή για την προσωπική σας χρήση για μη εμπορική χρήση και μόνο, να μην αλλάξετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την συγγραφική απόδοση ή άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και των υπομνημάτων.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ SITE ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ SITE ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝ”, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ (Α) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΕΓΚΥΡΑ, Ή ΕΝΥΜΕΡΩΜΕΝΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ! Η ΤΥΧΩΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. (Β) ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ Ή ΤΟΥΣ SERVERS ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ! Ή (Γ) ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΝΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ. ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΕΑΝ Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ‘Η ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟΤΕ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΕΣΕΣ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ Ή ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΑΓΚΩΣΜΙΩΣ Ή ΠΗΓΕΣ. ΕΠΕΙΔΗ Η Crete online BV ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΠΗΓΕΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΤΕ ΟΤΙ Η Crete online BV ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩ Η ΠΗΓΩΝ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Ή ΠΗΓΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η Crete online BV ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ Ή ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΠΗΓΗΣ.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε, την Crete online BV τις θυγατρικές, τις μητρικές και τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, οι δικαιοπάροχους, τους αντιπροσώπους και τους τρίτους παρόχους της στην ιστοσελίδα από και ενάντια σε όλες τις απώλειες, δαπάνες, ζημίες, και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από μέρους σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε, τα αποκλειστικά μας έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκεινται σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας στη διεκδίκηση σε όλες τις διαθέσιμες άμυνες.

ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ.

Ανά καιρούς, μπορούμε να δημοσιεύσουμε ένα διαγωνισμό, κληρώσεις ή άλλες παρόμοιες προωθήσεις (“Προσφορά”) στις ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μας ή στην Ιστοσελίδα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους επίσημους κανόνες για τις εν λόγω προσφορές, και, επί πλέον και ως μέρος των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε τέτοια Προώθηση αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους:

 • Δεν είναι απαραίτητη η αγορά για να κερδίσετε!
 • Τυχόν ισχύοντες φόροι πρέπει να καταβάλλονται από τον νικητή της Προώθησης!
 • Άκυρη όπου απαγορεύεται!
 • Οι εργαζόμενοι της Crete online BV, η μητρική της, οι θυγατρικές της και τα διαφημιστικά πρακτορεία δεν είναι επιλέξιμα να εισέλθουν ή να κερδίσουν!
 • Οι αποφάσεις μας και / ή οι αποφάσεις των δικαστών σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της Προσφοράς είναι τελικές!
 • Οι δικαστές, αν υπάρχουν, είναι κατάλληλοι για να εφαρμόσουν τα κριτήρια προώθησης!
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις χαμένες, αργές, σε λάθος κατεύθυνση, ελλιπής, ανακριβής, καθυστερημένες, αλλοιωμένες, κλεμένες ή δυσανάγνωστες καταχωρήσεις ή αποστολές καθυστέρησης, που οφείλονται στο ταχυδρομείο!
 • Ενδείξεις καθ ‘υπέρβαση των περιορισμών εισόδου μελών θα ακυρωθούν!
 • Μαζικές καταχωρήσεις ή μηχανικές αναπαραγωγές είναι άκυρες!
 • Τα βραβεία δεν μπορούν να μεταφερθούν, εξαργυρωθούν για μετρητά ή να υποκατάστατηθούν, εκτός από την Crete online BV που διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα βραβείο συγκρίσιμων ή μεγαλύτερης αξίας!
 • Τα βραβεία δεν θα δοθούν, αν δεν λάβουμε επαρκή τον αριθμό των επιλέξιμων και ειδικευμένων εγγραφών!
 • Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ιδιοκτησία της Crete online BV κατά την υποβολή! και
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τα προσόντα και την επιλεξιμότητα κάθε πιθανού νικητή και αυτών των ενδεχομένων νικητών για να συμφωνήσουν να συνεργαστούν σε τέτοιο έλεγχο, όταν ζητηθεί.
 • Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι προωθήσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση χορηγούμενες ή υποστηρίζονται ή διοικούνται από, ή συνδέονται με το Facebook ή οποιοδήποτε άλλο οικοδεσπότη κάποιου Social Media (όπως ορίζεται παραπάνω). Καταλαβαίνετε ότι παρέχετε τις πληροφορίες σας σε εμάς και όχι στο Facebook ή οποιοδήποτε άλλο οικοδεσπότη των Social Media. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας
 • Ένα πρόσωπο που δέχεται ένα βραβείο ως νικητής σε οποιαδήποτε προσφορά (όπως ορίζεται παρακάτω) ή δημοσιεύει για το υλικό που κέρδισε σε οποία κοινωνική δικτυακή σελίδα, εκτός οπού νομικά απαγορεύεται, Αυτό το άτομο μας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε του/το όνομα της/του, την διεύθυνση(πόλη και χώρα), φωτογραφία, την φωνή του/της, εάν υπάρχουν, οι πληροφορίες για τα βραβεία για τη διαφήμιση, το εμπόριο και διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωστά σήμερα ή στο μέλλον εάν ανακαλυφθούν, σε όλο τον κόσμο στο διηνεκές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναθεώρηση ή έγκριση από εμάς.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΚΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.


Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τους πρόσθετους όρους που διέπουν στις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης μας.

ΦΟΡΟΙ

Συλλέγουμε τις πωλήσεις και τους φόρους σε όλα τα είδη που πωλούνται σε δύο τμήματα μας “«Κρητικά προϊόντα» και «Κρητικά Αξιοθέατα»” Εμείς δεν συλλέγουμε πωλήσεις ή χρησιμοποιούμε τους φόρους για τα τμήματα της ιστοσελίδας μας “Ξενοδοχεία”, “Πτήσεις”, “Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων” Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια”, “μεταφορές”, “«Holiday Tours» Λειτουργούμε ως θυγατρική για τους εν λόγω εταίρους, καθώς και κάθε πώληση ή σύμβαση απευθείας με αυτούς.

Θα στείλουμε το προϊόν σας που γίνονται στα τμήματα «Κρητικά προϊόντα» και «Κρητικό αξιοθέατα»” μετά αφότου λάβουμε την πληρωμή σας, με την αποστολή του προϊόντος θα σας στείλουμε επίσης την πληρωμή της απόδειξης σας με ένα φορολογικό με προδιαγραφές για τη χορήγηση σας.

Για τις χώρες που επιβάλλουν φόρους πωλήσεων ή φόρους χρήσης, τότε η αγορά σας εξαρτάται να χρησιμοποιήσει το φόρο, εκτός αν αυτός εξαιρείται ρητά από τη φορολογία. Η αγορά σας δεν απαλλάσσεται απλώς και μόνον επειδή γίνεται μέσω του Διαδικτύου ή με άλλα μέσα εξ αποστάσεως. Πολλά κράτη απαιτούν οι αγορές να κατατεθούν στις πωλήσεις της χρήσης της φορολογικής σας δήλωσης αναφοράς όλων των φορολογητέων αγορών που δεν φορολογούνται και να πληρώσετε φόρο επί αυτών των αγορών. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των εν λόγω δηλώσεων μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων φορολογικών αρχών σας.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ.

Η Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης διοικούνται από το γραφείο μας στο Άμστερνταμ, από την επαρχία Βόρεια-Ολλανδία, των Κάτω Χωρών, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και μπορεί να προσεγγιστεί αυτό το site από άλλες περιοχές, από την πρόσβαση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών και της ΕΕ, χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με αρχές του δικαίου. Με τη χρήση των τοποθεσίων αμετάκλητα συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία στην πόλη του Άμστερνταμ, τις Κάτω Χώρες, την ΕΕ, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται ή διανέμονται μέσω της Ιστοσελίδας, ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς αξιώσεις παραγραφής που αφορά την παραβίαση των Όρων Χρήσης, Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή η άνευ αδείας γνωστοποίηση των αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών) θα επιλύεται με δεσμευτική διαιτησία, όχι στο δικαστήριο.

Δεν υπάρχει δικαστής ή κριτική επιτροπή διαιτησίας, και αναθεωρητικό δικαστήριο της διαιτητικής απόφασης που να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ο διαιτητής μπορεί να χορηγεί σε ατομική βάση τις ίδιες ζημιές και ανακούφιση από το δικαστήριο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και δηλωτική ανακούφιση ή εκ του νόμου αποζημίωση), και πρέπει να ακολουθείτε τους όρους αυτών των Όρων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας ισχυρισμός προχωρά στο δικαστήριο και όχι σε διαιτησία ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΚΗ. Επίσης, οι δύο συμφωνηθέντες μπορούν κάθε ένας από εμάς να ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο για να διατάξει την παράβαση ή άλλη κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Ή ΜΕΛΟΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Εκτός αν εμείς οι δύο έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά, ο διαιτητής δεν μπορεί να εδραιώσει τις αξιώσεις περισσότερο από ένα άτομο με τις απαιτήσεις τους, και δεν μπορεί διαφορετικά να προεδρεύει οποιαδήποτε μορφή από έναν εκπρόσωπο, ενοποιημένη ή την διαδικασία κατηγορίας. Εάν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου βρεθεί να είναι ανεκτέλεστη, τότε το σύνολο της διάταξης αυτής της διαιτησίας είναι άκυρο, εκτός από την παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια δίκη με ενόρκους που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Εάν προκύψει κάποια διαφορά, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το πρώτο μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών πριν από την έναρξη της διαιτησίας ή την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο μικροδιαφορών. Εκτιμούμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις αξιώσεις σας ανεπίσημα και γρήγορα.

Εάν διαφορά δεν έχει επιλυθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών, πριν από την έναρξη της διαιτησίας, θα πρέπει να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση που θα περιγράφει την αίτηση στο Γραφείο του Γενικού Συμβούλου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Crete online BV
Ξηρόκαμπος 00
72100
Άγιος Νικόλαος
Κρήτη – Ελλάδα
ΥΠΌΨΙΝ: Γενικού Σύμβουλου
Email: GeneralCounsel@ilovecrete.net

Μπορείτε να επιλέξετε ότι η διαιτησία μπορεί να διεξάγεται μέσω τηλεφώνου, με βάση τις γραπτές παρατηρήσεις, από κοντά.

Η απόφαση του διαιτητή θα είναι τελική και δεσμευτική και μπορεί να εισαχθεί ως κριτική σε οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορές που προκύπτουν από αυτό, σχετίζονται ή συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους μετά από μια τέτοια αξίωση ή αιτία της αγωγής, διαφορετικά θα είναι για πάντα απαγορευμένες.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων για υλικό που αναρτάται στον ιστότοπο, για να είναι αποτελεσματική, η ειδοποίησή σας πρέπει να είναι μια γραπτή ανακοίνωσή από εσάς προς εμάς GeneralCounsel@ilovecrete.net Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το νομικό σας σύμβουλο. Η ειδοποίηση σας πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα:

 • Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ενός προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.
 • Τα στοιχεία του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, ή, εάν πολλαπλά έργα με δικαιώματα πνευματικής σε ένα μόνο online site που καλύπτεται από μια ενιαία κοινοποίηση, τον αντιπροσωπευτικό κατάλογο των έργων αυτών σε εκείνη την ιστοσελίδα.
 • Προσδιορισμός του υλικού που φέρεται ότι προσβάλλουν ή να αποτελούν αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων, και ότι πρόκειται να αφαιρεθεί ή πρόσβαση στην οποία πρέπει να απενεργοποιηθεί και επαρκείς πληροφορίες για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό. Η καλύτερη μέθοδος είναι να στείλετε ένα URL στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Επαρκείς πληροφορίες για να μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε με τον καταγγέλλοντα, όπως μια διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και, εφόσον είναι διαθέσιμη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο καταγγέλλων.
 • Μια δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει μια καλή γνώση ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο τον οποίων στρέφεται η καταγγελία δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, ο πράκτοράς του, ή το νόμο.
 • Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ανακοίνωση είναι ακριβείς, και επί ποινή για ψευδορκία, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.

Οι εν λόγω γραπτή ειδοποίηση θα πρέπει να αποσταλεί στο διορισμένο αντιπρόσωπό μας ως εξής:
Crete Online BV
Προς Γραφείο του Γενικού Συμβούλου
Ξηρόκαμπος 00
72100
Άγιος Νικόλαος
Κρήτη – Ελλάδα
Email: GeneralCounsel@ilovecrete.net

Σημειώστε επίσης ότι κάθε πρόσωπο που παραποιεί εν γνώση του αυτό το υλικό ή τη δραστηριότητα και την παραβιάζει μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ευθύνης.
[gzd_complaints]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

15% discount at ilovecrete.gr

Welcome to ilovecrete – Natural products from Crete.

Subscribe to our newsletter and receive directly a 15% discount coupon.

We ship worldwide from € 5,00 and free shipping from € 70,00
Logged in users are getting the best shipping rates.

 

With subscribing to our newsletter you agree with our privacy policy and term and conditions.