ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Crete online import export B.V.

Ilovecrete.gr / ilovecrete.net / ilovecrete.eu / Crete online B.V.

Παρακαλώ διαβάστε τους ορούς και τις προϋποθέσεις χρήσης προσεκτικά πριν να χρησιμοποιήσετε  την ιστοσελίδα μας. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας είναι ρητώς εξαρτημένη στην αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους ορούς και τις προϋποθέσεις αυτής. Εαν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται  σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι στον περιορισμό των φωτογραφιών, σχεδιασμών, γραφικών, εμπορικών σημάτων, εικόνων και λογοτεχνικών περιεχομένων, και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων κάθε λογισμικών προγραμμάτων διαθέσιμα πάνω και μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα, η οποιοδήποτε μέρος αυτού προστατεύονται ή έχει καταγράφει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο ilovecrete.eu η στην περίπτωση επωνυμίας θυγατρικών υπάρχουν οι αντιστίχοι ιδιοκτήτες.

Το περισσότερο από το περιεχόμενο πάνω σε αυτή την ιστοσελίδα (όπως δεδομένα που αφορούν δρομολόγια, ναύλους, τιμές και προσφορές) ανήκει σε τρίτους προμηθευτές και διανομείς. Τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται σε ένα κύριο πλαίσιο χωρίς πρόθεση παραβίασης των εμπορικών σημάτων.

Οι Χρήστες απαγορεύονται να αναπουλήσουν, αναδημοσιεύσουν, αναδιανέμουν, να δημοσιεύσουν, να πωλούν, να μεταφέρουν , να τροποποιούν με οποιοδήποτε τρόπο ή τη δημιουργεία παράγωγων έργων ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από ή μεσώ αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ilovecrete.eu ή και των τρίτων προμηθευτών και διανομέων.

Το Περιεχόμενο που λαμβάνεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπόρει να παρουσιαστεί και να τυπωθεί για προσωπική σας χρήση μόνο και δεν μπορεί να αναρτηθεί σε ομάδες συζήτησης, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες ανακοινώσεων ή ηλεκτρονικά οπουδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή εγγεγραμμένη άδεια της ilovecrete.eu.

Για να ζητήσετε την άδεια ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Διαχειριστής Πνευματικών δικαιωμάτων.
Ilovecrete.gr,
Ξηρόκαμπος 00
72100, Άγιος Νικόλαος
Κρήτη – Ελλάδα

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες προέρχονται από πηγές του κλάδου, τα οποία θεωρούνται ότι είναι αξιόπιστες. Ωστόσο η ilovecrete.eu και οι κάθε τρίτοι προμηθευτές και οι διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη η εγγύηση οποιουδήποτε είδους, όσον αφορά το υλικό που παρέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία παρέχονται δωρεάν και ως έχουν. Η Διαθεσιμότητα, οι τιμές, οι προσφορές, τα προγραμματισμένα δρομολόγια, οι ναύλοι υπόκεινται σε αλλαγές και ακυρώσεις χωρίς προειδοποιήσεις! Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των καταναλωτών να εξακριβώσουν τη βασιμότητα σε κάθε ατομική περίπτωση με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες των καταναλωτών.

Η Ilovecrete.gr. Δεν εγγυάται ούτε κάνει οποιεσδήποτε αναπαραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα, νόμισμα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό οποιουδήποτε από τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, και το μέγιστο επιτρεπόμενο από τους νόμους που εφαρμόζονται και αποποιείται από όλες τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεών της ποιότητας, την εμπορευσιμότητα ή την απόδοση σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα ή της υπηρεσίες είτε προκύπτουν από το νόμο ή με άλλο τρόπο από τη νομοθεσία ή από τη συνήθη εμπορική πρακτική ή από τελωνειακή πρακτική.

Η Ilovecrete.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου σε αυτό την ιστοσελίδα από τους χρήστες, οποιασδήποτε στιγμής, χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο. Η ilovecrete.gr αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που διατίθεται σε αυτή την ιστοσελίδα από τους χρήστες που είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη ή είναι προσβλητικής ή δυσφημιστικής φύσεως.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η ilovecrete.gr δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εξάρτηση του χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, η εξάρτηση του χρήστη σε οποιαδήποτε υπηρεσία που λαμβάνεται από τον χώρο ή σε συνδεδεμένη τοποθεσία ή οποιαδήποτε παράληψη ή καθυστέρηση στην ενημέρωση ή συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων στην ιστοσελίδα.

Η ilovecrete.gr και κανένα από τα στελέχη, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους και του πράκτορες του, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που μπορεί να προσβάλει στα εξαρτήματα των υπολογιστών ή των λογαριασμό των χρηστών της στην περιήγηση αυτών σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα του χρήστη ή στο κατέβασμα υλικών από τον χρήστη, δεδομένων, κείμενα, εικόνες, βίντεο, ή ήχο από αυτή την ιστοσελίδα ή από κάθε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ilovecrete.gr δεν εγγυάται και δεν μπορεί τη συνεχή, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση η ilovecrete.gr οι συνεργάτες της και κανένα από τα στελέχη της δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια, διεκδίκηση, ζημία, ή για κάθε ειδική, παραδειγματική, τιμωρητική, έμμεση, άμεση, θετική, αποθετική ζημία κάθε είδους(συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικής χαμένων κερδών, το κόστος της εξασφάλισης εναλλακτικής  υπηρεσίας ή χαμένης ευκαιρίας ή ταμιευτηρίου), είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή άλλης, η οποία απορρέει από ή με οποιοδήποτε τρόπο που συνδέονται με(α’) τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή τα περιεχόμενα που έχουν βρεθεί εκεί!(β’) τη δυσλειτουργία ή τη καθυστέρηση( συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά τη χρήση ή αδυναμίας της χρήσης οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας για κρατήσεις ή έκδοση εισιτηρίων) ή(γ’) την εκτέλεση ή μη εκτέλεση από την ilovecrete.gr ακόμη και αν ιστοσελίδα μας έλαβε γνώση για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η ilovecrete.gr είναι ένα απλό μέσο για παροχές υπηρεσιών που διατίθενται
μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι στον περιορισμό σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Κάθε αξίωση και όλες οι σχετικές παραλείψεις ή παραβάσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας περιορίζονται σε διεκδικήσεις έναντι οποιωνδήποτε άλλων και όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών της σελίδας, και τα αντίστοιχα στελέχη της με το παρόν αποποιούνται από κάθε ευθύνη, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική, ή άλλης συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ποινική, ειδική, αποθετική ζημία σε σχέση με τις υπηρεσίες της που παρέχονται από όλους τους φορείς της πάροχο ή κάθε προμηθευτή της σελίδας χωρίς περιορισμό της ευθύνης για τυχόν καθυστερήσεις, ατυχήματος, παρατυπίας, ή απώλειας που θα μπορούν να προκύψουν από λάθος η αμέλεια του εν λόγω φορέα η προμηθευτή.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και την εγγραφή σας στη σελίδα μας, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, αποθήκευση και χρήση από την ilovecrete.gr και των θυγατρικών της για τις πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής των πληροφοριών και τη χρήση για τους σκοπούς της αλληλογραφίας, η συμμετοχή σε online έρευνες, μέτρηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών στον τομέα των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή παρέχονται από την ilovecrete.gr και ενημερώνουν τους χρήστες των νέων υπηρεσιών και προϊόντων της ilovecrete.gr μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τους συνδρομητές-χρήστες και σε διαφημιστές και διαφημιζόμενους στους πιθανούς, υπόκειται στην έγκριση των χρηστών.

Στην ilovecrete.gr μπορούμε επίσης να παραδώσουμε μηνύματα για την Κρήτη με το χρήστη μεσώ email. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να λάβουν οι ίδιοι τα μηνύματα ή προτιμούν να λαμβάνουν ορισμένα email θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή των πνευματικόν δικαιωμάτων της ilovecrete.gr ή θα πρέπει να ζητηθεί μέσω email να διακόψει την υποδοχή τέτοιων emails ανάλογα με τη προτιμήσει του χρήστη.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και τις άλλες πληροφορίες σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, υπόκεινται σε αίτηση που κατατίθεται στην ilovecrete.gr και την καταβολή του αντιστοίχου τέλους που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Οι εγγεγραμμένοι χρηστές έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσουν από την ilovecrete.gr την τροπολογία, να μπλοκάρουν προσωρινά να μην μεταβιβάζονται η τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Ως γενική πολίτικη η ilovecrete.gr δεν αποκαλύπτει σε τρίτους οποιαδήποτε συγκεκριμένη προσωπική πληροφορία αναγνώρισης σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικοί ταχυδρομείου τους(προσωπικά αναγνωριστικά στοιχειά). Στην ilovecrete.gr δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχειά σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση σας και σας δίνει την ευκαιρία να εκλέξουν το αν θα έχουν προσωπική η να εμφανίζονται τα στοιχειά σας.

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει κατά νου ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αποκαλυπτέται οικειοθελώς online π.χ. μεσώ email ή εντύπων, μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Έτσι , ενώ προσπαθεί να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, η ilovecrete.gr δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους χρήστες, οι οποίοι πρέπει να το κάνουν με δίκη τους ευθύνη.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Όλες οι ιστοσελίδες που λειτουργούν στην ilovecrete.gr χρησιμοποιούν coockies, τα οποία είναι αρχεία κείμενου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από το Google Analytics. Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοχόρου να κατανοήσουν πως οι επισκέπτες συμμετέχουν με την ιστοσελίδα τους. Οι πελάτες του Google Analytics μπορούν να δουν μια ποικιλία από εκθέσεις σχετικά με το πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα τους έτσι ώστε να μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη.

Όπως πολλές υπηρεσίες, coockies του αρχικού κατασκευαστή για να παρακουλουθεί τις αλληλεπιδράσεις   των επισκεπτών του όπως στην περίπτωση μας, οπού χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και την κατάρτιση των στατιστικών εκθέσεων σχετικά με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας. Έκτος από το πρότυπο των δεδομένων του Google Analytics, Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υποσύνολο των δεδομένων που ονομάζεται Google Analytics, δημογραφικά δεδομένα και τόκους αναφοράς για να μας βοηθήσει να στοχεύσουμε τα προϊόντα και τις πληροφορίες για τους χρήστες που είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την ιστοσελίδα μας. Εμείς δεν θα διευκολύνουμε τη συγχώνευση των προσωπικών σας στοιχείων με μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί προηγούμενος αν δεν έχουμε την ισχυρή αποδοχή του χρήστη δηλαδή τη συγκατάθεση του στο να γίνει η συγχώνευση.

ΕΞΟΔΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. 

Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες ανώνυμα. Αναφέρει τις τάσεις της ιστοσελίδας χωρίς την αναγνώριση των μεμονωμένων  επισκεπτών. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την Google Analytics χωρίς να επηρεαστείτε για το πως να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση που παρακολουθείστε από την Google Analytics, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Google Analytics opt-out browser add-on το οποίο είναι διαθέσιμο στα ηλεκτρονικά καταστήματα του όποιου προγράμματος περιηγήσεις χρησιμοποιήται δωρεάν.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η πρόσβαση και ο κωδικός χρήστη είναι προστατευμένα και ασφαλισμένα σε ειδικές περιοχές ιστοτόπους της ιστοσελίδας και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες και μόνο! Αναρμόδια άτομα που θα προσπαθήσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προστατευμένες περιοχές του δικτυακού τόπου μπορεί να υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

Η Ilovecrete.gr. διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή του χρήστη με τη μορφή ενός coockie ή παρομοίου αρχείου για σκοπούς τροποποίησης  της ιστοσελίδας για να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των χρηστών.

Αυτός ο δικτυακός  τόπος μπορεί να περιεχέι συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι παρέχονται αποκλειστικά , προς διευκόλυνση του χρήστη και όχι ως υιοθέτηση από την  Ilovecrete.gr ή οι προμηθευτές τρίτων ή τους διανομείς του περιεχομένου των εν λόγω άλλων δικτυακών τόπων. Κανένας από την Ilovecrete.gr. ή οποιουδήποτε τρίτου παρόχου ή διανομέα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων web sites και δεν κάνουν καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο ή τα υλικά αυτών των δικτυακών τόπων. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται με ευθύνη των χρηστών.

Η Ilovecrete.gr. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά του νόμου για τις παραβιάσεις αυτών των κανόνων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδίσει την πρόσβαση από μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Ilovecrete.gr. και τυχόν τρίτων προμηθευτών των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του, ή τους διανομείς, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές τους από και ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση, αιτία της αγωγής ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εύλογων δικηγορικών και λογιστικών αμοιβών, που ασκούνται από τους χρήστες ή για λογαριασμό καθ ‘υπέρβαση της ευθύνης που περιγράφεται στο παρόν ή από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της χρήσης των χρηστών του site.

Η Ilovecrete.gr. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει αυτούς τους κανόνες και τους κανονισμούς ανά πάσα στιγμή και οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται από οποιεσδήποτε αλλαγή  σε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς.

Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν να υπακούουν στους νόμους της Ελλάδα παρόν παραιτούνται από το δικαίωμα να επικαλεστούν τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων των χρηστών της χώρας κατοικίας ή διαμονής τους. Οι χρήστες συναινούν και υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας για όλα τα θέματα και διαφωνίες που προκύπτουν από τη χρήση τους ή και σε σχέση με αυτό το site.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΟΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η Ilovecrete.gr. κατέχει εφαρμογές για κινητά τηλεφωνά για τις οποίες η ακόλουθη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων Mobile Application είναι έγκυρη. Η Προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών είναι σημαντική για εμάς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν απαιτείται από οποιονδήποτε χρήστη της συσκευής συγκεκριμένες πληροφορίες όταν ο χρήστης επικοινωνεί απευθείας με τους διακομιστές μας. Όλες οι μεταδόσεις από και για τα online servers μας είναι είτε εντελώς ανώνυμα ή χρησιμοποιούνται για ένα μοναδικό τυχαίο αναγνωριστικό ειδικών για κάθε χρήστη. Αυτό το τυχαίο αναγνωριστικό θα δημιουργηθεί μόλις από το app κατά την πρώτη εκτέλεση και δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή μας θα επικοινωνεί άμεσα με τους online διακομιστές μας για να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την προβολή μέσα από το app (όπως τις νεότερες ειδήσεις). Όταν συμβαίνει αυτό δεν μεταδίδουν δεδομένα σχετικά με τους χρήστες μας ή τη χρήση των χρηστών μας στους διακομιστές μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η λειτουργία να εμφανίζει τις διαφημίσεις είναι χτισμένο στο app μας. Σε περίπτωση που το app μας θα εμφανίζει διαφημίσεις βασικές πληροφορίες περιφερειακές / γλώσσα για το χρήστη μας, θα πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστημα Banner για διαφήμιση με σκοπό την παροχή των χρηστών μας με συναφείς διαφημίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή μας μπορεί επίσης να ζητήσει την άδεια του χρήστη να παράσχει επίσης γεωγραφικές συντεταγμένες για να βοηθήσει να παρέχει το καλύτερο περιεχόμενο της διαφήμισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσουμε την άδεια του χρήστη για να το πράξουμε. Αυτή τη στιγμή το app μας είναι πραγματικά απαλλαγμένο από διαφημίσεις – όμως μπορούμε να καθιερώσουμε το σύστημα αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο (και αν η εφαρμογή μας θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, θα παρέχει κατάλληλη ειδοποίηση και να επιλέξουν αποχώρηση).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

15% discount at ilovecrete.gr

Welcome to ilovecrete – Natural products from Crete.

Subscribe to our newsletter and receive directly a 15% discount coupon.

We ship worldwide from € 5,00 and free shipping from € 70,00
Logged in users are getting the best shipping rates.

 

With subscribing to our newsletter you agree with our privacy policy and term and conditions.